Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Không đề


Không chấp nhận thánh thần nên ta chê thần thánh

Manh áo chén cơm cũng tự bàn tay

Nhưng khi tổng kết chiến tranh ta lại ưa so sánh

Cuộc kháng chiến thần thánh này có một không hai__