Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Về nhà


Về Cần Thơ ở gần sông nước
Gió trên đầu minh mông như mây
Cây với lá rộn ràng sau trước
Nghe Sài Gòn trôi chảy đâu đây


Ta ngồi thở lim dim con mắt

Nhớ Sài Gòn lòng dạ rưng rưng
Ta ở giữa trên trời dưới đất
Tọa thiền buông xả bâng khuâng


Đã đăng tại Báo Cần Thơ: