Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Giá mà có Luật Biểu tình


(TBKTSG) - Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam dẫn đến gây rối, phá, đốt và trộm cắp tài sản xảy ra ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh tuần rồi gây ra nhiều tác hại. Nhà nước, xã hội đang phải giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại khôi phục sản xuất, giải thích để các nước hiểu đúng về môi trường đầu tư ở Việt Nam. Tuần rồi, các mạng điện thoại di động nhắn tin tới khách hàng nội dung các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự và đề nghị người dân “không tham gia biểu tình trái pháp luật”.
Hiện nay có dư luận cho là tốt nhất không nên có biểu tình vì biểu tình dễ gây ra bạo động, chỉ có hại hơn lợi. Và tốt nhất là nên thường xuyên trấn áp biểu tình bạo động.

Giá mà có Luật Biểu tình, chắc hẳn đã không có những thiệt hại như vừa qua và dư luận như trên cũng không tồn tại. Bởi biểu tình đúng luật, nhất là biểu tình chống ngoại xâm, như trong tình hình hiện nay, là một vũ khí hòa bình hữu hiệu. Biểu tình đúng luật, là chuyện bình thường của một xã hội pháp quyền như ta đang xây dựng vì đó là quyền hiến định của người dân.


   
* Bài đã đăng Thời báo Kinh tế Sài Gòn ra ngày 22-5-2014

và trên TheSagonTimes.vn : http://www.thesaigontimes.vn/115193/Gia-ma-co-luat-ve-bieu-tinh.html