Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Mùa xuân theo bạn rước dâu


Tinh mơ thuyền ta rời bến
Vườn xanh sương khói loang mờ
Xuôi dòng theo con nước lớn
Thầm thẽ xuồng ai giăng câu



Râm ran nói cười hoan hỉ
Bà con nội ngoại hai bên
Có thêm ba người đồng chí
Vẫn vui thuyền lướt nhẹ tênh



Bạn ta sắp làm chú rể
Chắc lòng hồi hộp lắm đây
Khoang thuyền ánh đèn soi tỏ
Mặt bạn hồng như men say



Qua bốn mùa mưa biên giới
Thư em nằm lòng từng câu
Ngày xuân quê nhà đang tới
Đợt phép này ta cưới nhau



Pháo reo thơm bờ Mỹ Khánh
Ngõ vào hồng nét vu qui
Nhà đông lao xao tiếng khách
Ai rập rình bên lối đi



Tinh khôi chàng trao bó huệ
Thẹn thùng nàng chớp bờ mi
Kìa xem cô dâu chú rể
Nhiều em rình ngoài lối đi



Lễ xong thuyền ta rời bến
Nắng xuân ngào ngạt ươm tơ
Chia tay bao người quen mới
Nhiều em nhìn theo ngẩn ngơ



Đầu xuân bạn về đám cưới
Mùng Ba tết đã đi xa
Tây Nam rộng dài biên giới
Đằm sâu nỗi nhớ quê nhà















* Bài đã đăng Báo Cần Thơ Xuân Ất Mùi 2015

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015