Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Đồ cổ cuối năm

Đồ cổ cuối năm
Chụp tại nhà anh Lê Chí, sáng ngày 31.12.2013

Không có nhận xét nào: