Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Tặng người

♥♥♥

Xin gởi tặng người ba tấm thiệp
Để người tặng bạn Ngày Tình Nhân
Ba nơi ba tấm lòng hào hiệp
Lãng du một chút khoẻ tinh thần♥♥♥


♥♥♥


♥♥♥


♥♥♥

Không có nhận xét nào: