Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Chiếc giỏ xe không có hoa phượng


Ảnh: Trần Kim Đính

Không có nhận xét nào: