Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Nhà hát Nón Lá ở Bạc Liêu trên Saigon Times Daily ngày 5-5-2014.Tên chính thức là Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu và Nhà hát Cao Văn Lầu.

Không có nhận xét nào: