Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Kỉ niệm Thời báo Kinh tế Sài Gòn 25 tuổi


Tại Thảo Điền Village, tối 15-01-2016
Ảnh: Thanh Thương


Không có nhận xét nào: