Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Hãy bảo vệ RushdieSalman Rushdie - Tranh: Brett Affrunti vẽ cho Delta Sky Magazine


Sao cái ác lại đánh đu đời cái thiện
Cái sinh thành mọi tôn giáo xưa nay

Hồi giáo là ai
Là cầu nguyện hành hương nhịn ăn bố thí
Và tin đấng Allah cùng sứ giả của Ngài
Truyền thuyết kể Mohamet từng đáp vậy
Nhưng để bảo toàn điều thiện ấy
Là luật lệ tiếp theo
Phải xử tử hình kẻ bỏ đạo

Bạo lực không chỉ có từ chiến tranh
Bạo lực còn sinh ra từ tôn giáo
Bởi thiên đường nào cũng cần lí trí
Và điều thiện cứ nhập nhằng thần thánh – nhân dân

Với Những vần thơ của quỉ Sa-tăng (*)
S. Rushdie chỉ muốn tách thánh thần ra khỏi con người trần thế
Con người đau thương Hồi giáo
Đồng loại của ông
Thế mà Giáo chủ Khomeiny
Đã treo giá hằng triệu đô la
Cho ai, vì Thánh Allah
Giết được nhà văn ấy

Nhân loại đã điên đảo nghìn năm vì chiến tranh lửa máu
Giờ lại đảo điên vì chuyện thánh thần
Cái ác cường quyền chẳng thể mị dân
Dẫu có nhân danh triệu lần cái thiện

Sống cuồng tín bằng sơ đồ lí trí
Ta dễ hóa thành kẻ sát nhânQuân khu 9, ngày 4-3-1989
 (*) Satanic Verses – cuốn sách đã mang lại án tử hình cho S. Rushdie

Không có nhận xét nào: