Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2007

khúc mưa


Trong mưa Sài Gòn tháng sáu

Em như hạnh phúc yêu kiều

Và mai chỉ còn nỗi nhớ

Ra đi cùng ta cô liêu

Ta đi và em ở lại

Xin chia tay đêm Sài Gòn

Có giọt mưa nào vụng dại

Rụng buồn phiền lên môi Loan?

Đừng trách xin người đừng trách

Nào ai hiểu cạn đời mình

Phải đâu trăm năm là hết

Còn những nỗi buồn vô minh

Có những nỗi buồn đi hoang


Sài Gòn, tháng 6-1992Không có nhận xét nào: