Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

mong manh


Có những lúc ngồi lau súng

Ngẫm nghĩ về hòa bình vợ con cuộc sống

Ngẫm nghĩ về điếu thuốc rê

Ngẫm nghĩ về Dostoievski

Chợt thấy thương mình vô hạn

Phải nhắm một con mắt

Nhìn thấu từ đầu nòng vào ổ đạn

Kiểm tra kết quả thông nòng

Chợt nghĩ lòng vòng

Viên đạn xuyên qua người có thể chết

Bài thơ xuyên qua người có thể hồi sinh

Nghịch lý là

Khi đón một sứ giả hòa bình

Ta thường nã lên trời nhiều loạt đại bác

Có những bài thơ tuyệt tác

Lại viết về chiến tranh

Hình như cái gì cũng dễ là mong manh

Nếu ngẫm nghĩ khi ngồi lau súng


Campuchia - Việt Nam, tháng 8-1989

Không có nhận xét nào: