Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

trong doanh trại


Mưa buồn quá

Em

Mưa buồn quá


Ta áo xanh

Cỏ đã úa

Trong nhà


Em áo trắng

Ngoài hiên

Lạnh giá


Gần kia

Mà buồn ơi

Mưa xa


Không có nhận xét nào: