Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

thu

1.

Chỉ còn một vùng hiu quạnh

Bất ngờ mùa thu tan ra

Bất ngờ ta nhìn thấy ta

Trầm luân trong em hữu hạn

Không có cuộc đời vô hạn

Không có tình yêu đong đưa

Hiếm hoi tấm lòng bè bạn

Chỉ còn ngày thu xa xưa2.

Chỉ còn ngày thu xa xưa

Hiếm hoi tấm lòng bè bạn

Không có tình yêu đong đưa

Không có cuộc đời vô hạn

Trầm luân trong em hữu hạn

Bất ngờ ta nhìn thấy ta

Bất ngờ mùa thu tan ra

Chỉ còn một vùng hiu quạnh


Không có nhận xét nào: