Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

mộng mị


Có những trang đời tự nhiên trắng tinh

Có những sát na xa cách vô tình

Có những tháng ngày bên nhau mộng mị

Chỉ còn lại hai người thông minh
Không có nhận xét nào: