Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

đồng bằng


Em yêu
Hãy bình tâm lại
Giông gió sắp về sao em bỏ ra đi


Em cố tình tránh gặp mặt anh
Một mình em chống xuồng ra giữa đồng nước lũ
Anh khản giọng gọi em dưới mưa giông vần vũ
Hãy quay vào bờ nhóm lửa cùng anh


Ngọn lửa ấm em và anh đốt lên
Đã cháy nồng nàn đồng cam cộng khổ
Bây giờ đang vào mùa mưa bão
Đừng để gió làm ngọn lửa mong manh


Em hãy bình tâm nghe anh
Ta tìm kiếm con đường chưa ngập lụt
Ta đến chỗ vùng cao xanh um vườn tược
Ta dựng cho mình mái ấm ngày mai


Như hôm qua trời đất phôi thai
Sanh ra tình yêu đồng bằng màu mỡ
Dẫu mưa nắng hai mùa trái trời trở gió
Hai đứa mình vẫn bên nhau
Không có nhận xét nào: