Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

riêng

Có lẽ chúng mình

Ai cũng có những tầng kỷ niệm

Trong tháp cổ thời gian

Những buồn thương hy vọng

Lặng lẽ hành trang

Theo suốt một đời


Đừng tước mất cái riêng nhau

Đau lắm em ơi


Không có nhận xét nào: