Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

xa


Sao ta nỡ dứt tình

Giữa muôn nghìn âm sắc

Em thu gọn bóng mình

Ta tìm ta xa mất
Không có nhận xét nào: