Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

nuôi cu


Em cắt bớt đuôi chim

Bởi lồng anh chọn chật

Thằng con ngồi im lìm

Cả tuần cu không gáy
Không có nhận xét nào: