Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

dọc đường chuyển viện


Mừng em rất trẻ

Đã là cô bé sinh viên

Nhớ xưa mình trẻ

Lang thang đời thợ một miền trở trăn


Đường vui sáng dậy

Trùng phùng ngẫu nhĩ trên xe

Em cười xinh vậy

Vần thơ tiềm ẩn e dè hẹn nhau


Tháng hè em nghỉ

Anh theo cơn sốt rét rừng

Đời không vô vị

Chia tay gặp gỡ vô chừng hôm mai


Quân y viện 121 – Quân y viện 175, tháng 10-1989

Không có nhận xét nào: