Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

nhớ nhàĐi bên này đến bên kia

Chung cố quận mà chia lìa đôi bên

Miền Tây nửa gánh lênh đênh

Không về hai xứ chiều lên nhớ nhà
Không có nhận xét nào: